c2c-logo

Verwol produceert projectmatig Clearvision 100 systeemwanden uit de Slimline Serie® CO2 neutraal. Dit betekent dat wij de CO2-uitstoot die vrijgekomen is bij de productie van de wanden in samenwerking met stichting Trees forAll volledig compenseren door het beschermen en aanplanten van bomen. Hoe meer Clearvision 100 wij kunnen produceren, hoe meer bos er behouden blijft!

De Clearvision 100 heeft al enige tijd het certificaat Cralde to Cradle Silver (net als andere systeemwanden van Verwol). Het Cradle to Cradle certificaat geeft onder meer aan dat er geen ongezonde materialen zijn gebruikt en deze recyclebaar zijn. Klik hier voor meer info.

Slimline Clearvision 100

Verwol wil verder gaan dan het C2C-Silver certificaat en gaat CO2-neutraal produceren. Als eerste product is gekozen voor de Slimline Clearvision 100. Op deze pagina geven wij een toelichting hoe dit wordt gerealiseerd.

Stap 1: berekenen CO2-uitstoot per m2 CV100 systeemwand
Wij hebben de gemiddelde CO2-uitstoot per m2 Clearvision100 dubbelglas systeemwand uit de Slimline serie berekend. Dit hebben wij gedaan door:
A. de hoeveelheid aluminium (in kg) die gebruikt wordt per strekkende meter CV100 te berekenen.
B. de hoeveelheid (in kg) glas, en het type glas, per strekkende meter CV100 te bepalen.
C. de hoeveelheid glas en aluminium (in kg) per vierkante meter CV100 op basis van een gemiddelde kantoorhoogte van 2.70 meter te bepalen.
D. de CO2 uitstoot per kilo van het gebruikte glas en aluminium te bepalen op basis van de EPD’s(Environmental Product Declarations) conform ISO14025-normering.
E. de totale CO2 uitstoot die vrijkomt bij de productie van een vierkante meter CV100 systeemwand wordt berekend door de uitkomsten van punt 1a t/m 1d.

Stap 2: bereken de CO2-uitstoot van de CV100 systeemwand in uw project.
Wij vermenigvuldigen de uitkomst van punt 1E met het aantal vierkante meters dat er van dit type systeemwand in uw project wordt gebruikt.

Stap 3: CO2 compensatie door Trees for All
Wij informeren stichting Trees forAll over hoeveel CO2-uitstoot wij dienen te compenseren voor uw project en ontvangen vervolgens een factuur. Verwol zorgt voor de financiële afhandeling en ontvangt een officieel erkend certificaat van Trees for All waarmee wij kunnen aantonen dat uw CV100 systeemwanden CO2-neutraal zijn geproduceerd.

Stap 4: Trees for All beschermt bosgebied.
Trees forAll zorgt ervoor dat bosgebied niet gekapt wordt en dat er voldoende nieuwe bossen worden geplant zodat CO2 uit de atmosfeer gehaald kan worden. De compensatie vindt plaats in het Gold Standard gecertificeerde Smart Forest Project in Bolivia. In deze reeds geplante bossen is de hoeveelheid vastgelegde CO2 door Gold Standard gemeten, gecontroleerd en gecertificeerd. Officiële CO2 credits worden toegekend. Kijk voor meer informatie op www.treesforall.nl

Stap 5: Overhandiging certificaat
Wij overhandigen u het Trees forAll- certificaat bij de oplevering van het project.

Wat is Trees for All en hoe compenseren zij de CO2-uitstoot?
Trees for All is een stichting en een door het CBF erkend goed doel met de ANBI-status. Trees forAll draagt dankzij donaties van particulieren en bedrijven bij aan duurzaam beheer, herstel en uitbreiding van bossen wereldwijd en streeft daarbij tevens naar ecologische en sociaal- economische meerwaarde.
Doordat bedrijven hun CO2 uitstoot compenseren kan Trees for All bossen in de tropen aanplanten en beschermen, zodat CO2 uit de atmosfeer gehaald kan worden. Ook mensen, dieren en planten profiteren van de bossen.

Waarom is beschermen van bos zo belangrijk?
Jaarlijks verdwijnen er 15 miljard bomen. In de afgelopen eeuwen is de hoeveelheid bos gedaald met bijna 50%! En hoewel er gelukkig steeds meer duurzame bosprojecten komen, wordt slechts één derde deel van de bossen terug geplant. Omgerekend verliest de wereld ieder jaar 10 miljard bomen.
Bomen bieden bescherming, zuiveren de lucht van het broeikasgas CO2, produceren zuurstof, leveren vruchten, hout, bieden onderdak en bescherming voor flora en fauna en gaan uitdroging en erosie van de bodem tegen.

Verwol-logo-met-payoff

Top

ATTENTIE! Deze website gebruikt cookies

Als je doorgaat ga je hiermee akkoord. Wat betekent dit?

Ik begrijp het

Wij zijn wettelijk verplicht je te informeren en toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op deze website. Door “Ik begrijp het" te klikken geef je ons toestemming om met cookies en vergelijkbare technieken (persoons)gegevens te verzamelen, op te slaan en verder te verwerken conform ons privacy- en cookiestatement.

Verwol Vestigingen

opmeerDe Veken 21
1716 KE Opmeer
T: +31-(0)226 - 363636

delftKleveringweg 20
2616 LZ Delft
T: +31-(0)15-2153700